Type ni Pinay si Johnny Sin kaya nagpatira sa kamukha nito