PUTOK MO SA LOOB BABE HABANG PINANUNUOD TAYO NI MISTER